Кару кычыраачылар, Бичик кычырарыныҥ тӧс jери jарлу алтай поэт, прозаик Эркемен Матынович Палкинниҥ 90 jажына учурлай, бичиичиниҥ «Алан» деп романыла тургузылган, интерактив диктантка туружып кӧрзин деп кычырып турубыс.

Текстти кычырып, божодылган таныктарды ла сӧстӧрди клеткалардаҥ талдап тургузыгар.

Ссылказы: https://learningapps.org/watch?v=pfps9bavk24