Чалчык Анчинович Чунижековтыҥ чыкканынаҥ ала 125 jажына учурлалган интерактив диктант

Кару кычыраачылар, Бичик кычырарыныҥ тӧс jери ээчиде диктантты jарлу бичиичи ле jайалту журналист Чалчык Анчинович Чунижековтыҥ(10.11.1989) чыкканынаҥ ала 125 jажына учурлайт. Диктанттыҥ тексти бичиичиниҥ «Мундузак» деп автобиографиялык чӱмдемелинеҥ алынган.


Текстти кычырып, божодылган таныктарды ла сӧстӧрди клеткалардаҥ талдап тургузыгар. Чын бичилгенин кӧрӧргӧ кӧк кнопканы базып ийигер.

Ссылка https://learningapps.org/watch?v=p2taipyw523