М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган Эл библиотекада, алтай тилдиҥ кӱнинде, Алтай Республиканыҥ эл бичиичизи, кӧчӱреечи, драматург, Россияныҥ бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы, Россияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Аржан Ойынчинович Адаровтыҥ 90-чы jылдыгына учур

Алтай тилдиҥ кӱни, ӱлӱрген айдыҥ 20-чи кӱнинде, улу алтай поэт, бичиичи Лазарь Васильевич Кокышевтиҥ чыккан кӱнинде темдектелет. Бу кӱнде М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган эл библиотеканыҥ эжик алдында турган Лазарь Кокышевтиҥ кереес-бюстине јаҥжыкканы аайынча чечектер салынган. Байрамга 230-ка шыдар кычыраачылар jуулды.

Ээчиде, XI краевед кычырыштар бастыра јандай јайалталу алтай бичиичи Аржан Адаровтыҥ чыкканынаҥ ала 90 јылдыгына учурлай ӧтти Бичиичиниҥ энчизи байлык. Ол поэзияда, прозада, драматургия ла кӧчӱриште эрчимдӱ чӱмдеген. Алтай литератураныҥ ӧзӱмине А. Адаровтыҥ чӱмдемелдери байлык энчи болуп артат.

Кычырыштарда эске кычырарыныҥ марыла республиканыҥ бастыра аймактарынаҥ ла тӧс каланаҥ 60-га jуук кижи турушты. Кӧрӱ-маргаанныҥ камысчылары:

Кохоев Артур Павлович – Алтай Республиканыҥ Эл Курултайыныҥ jааны;

Шинжин Иван Боксурович – бичиичи, эл кайчы, Арасей бичиичилердиҥ Биригӱзиниҥ турчызы, Россия Федерацияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи;

Казанцева Алена Борисовна – Алтай Республиканыҥ депутады, Эл Курултайдыҥ су-кадыкты ла jонjӱрӱмдик сурактарды корыыры аайынча комитеттиҥ jааны;

Бельчекова Нина Баштыковна – бичиичи, Россияныҥ бичиичилер ле журналисттер Биригӱзиниҥ турчызы, Алтай Республиканыҥ нерелӱ журналисти;

Башпакова Урсула Байкаловна – А.О. Адаровтыҥ jеени;

Кудачинова Алена Олеговна – каланыҥ депутады, Алтай Республиканыҥ jииттериниҥ парламентиниҥ jааны;

Яйтынов Таукен Тазымаевич – Россия Федерацияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Россияныҥ бичиичилер ле журналисттер Биригӱзиниҥ турчызы;

Лебедева Лариза Михайловна – режиссёр, Алтай Республиканыҥ кеендигиниҥ нерелӱ ишчизи;

Анышев Аржан Алексеевич – каланыҥ ӱредӱчилер белетеер колледжиниҥ ӱредӱчизи.

Кӧрӱ-маргаан ӱч бӧлӱкке бӧлинген.

  • класстыҥ ӱренчиктери ортодо:

– I jерди Кеҥидеги орто ӱредӱлӱ школыныҥ 8 класстыҥ ӱренчиги Мюсов Максим алган;

– II jер Турачак аймактыҥ 7-чи класстыҥ ӱренчигине Щербинина Иринага келишти;

– III jерди Каспа jурттыҥ 5-чи класстыҥ ӱренчиги Иркитова Аурика алды.

9-11 класстардыҥ балдары, СУЗ-тардыҥ ӱренеечилери ортодо:

– I jерде Алтыгы-Талдуныҥ 11 класстыҥ ӱренчиги Еликова Арина;

– II jер Майманыҥ 9 класстыҥ ӱренчиги Злобина Маринага jедишти;

– III jерде каланыҥ 12 номерлӱ школыныҥ 11 клазыныҥ ӱренчиктери Юсупова Мария ла Тадырова Диана.

Jашӧскӱрим ле јаан улус ортодо:

– I jерде Кан-Оозы аймактаҥ Айтпасова Сабина Александровна;

– II jер Турачак аймактыҥ Максимачёва Оюна Баировнага jедишти;

– III jерде Кызыл-Ӧзӧктиҥ Канарина Валентина Петровна.

Аҥылу сыйлар Красноперов Сергейге, Морлужокова Клара Николаевнага ла Долгов Денис Викторовичке берилди.

Jаҥжыкканы аайынча, jаан jашту кычыраачыларга ла jаантайын туружып турган каланыҥ Угары кемjӱлӱ балдардыҥ аҥылу (орныктырар) текши ӱредӱлӱ школ-интернаттыҥ ӱренчиктерине кайралду сыйлар табыштырылды.

Алтай Республиканыҥ Эл Курултайыныҥ jааны А.П. Кохоев бойыныҥ алдынаҥ аҥылу сыйды Кан-Оозы аймактыҥ 8 клазыныҥ ӱренчигине Муклаева Викторияга берди.

Кӧрӱ-маргаанныҥ турулталары аайынча ончо туружаачыларга ла олордыҥ башкараачыларына быйанду самаралар туружаачылардыҥ анкетазында берилген электрон адрестерине аткарылар.

Кычырыштардыҥ туружаачыларына, айылчыларына Аржан Адаровтыҥ «Эрјине сӧзин элине сыйлаган» деп бичиктериниҥ кӧрӱзи тургузылган.

Айдарда, алтай тилдиҥ учуры, аргазы, айалгазы шак мындый кычырыштар, кӧдӱриҥилер, бичиктердиҥ кӧрӱзи ажыра лапту кӧргӱзилет ле тереҥ учур алынат деп айдар керек.

Байрамды ӧткӱрерге спонсор болгондорго Алтай Республиканыҥ Эл Курултайыныҥ jааны Кохоев Артур Павловичке, Алтай Республиканыҥ башкарузыныҥ председателиниҥ ордынчызы Култуева Динара Алтайчиновнага, Шебалин аймактыҥ депутады Ойношева Светлана Сергеевнага, каланыҥ депутаттары Кудачинова Алена Олеговна ла Перевалов Иван Андреевичке јаан быйанысты айдадыс!

Бисти jӧмӧшкӧн «Алтын-Туу» деп бичик кепке базып чыгарар басмазына, П.В. Кучияктыҥ адыла адалган Эл театрдыҥ ла Алтай Республиканыҥ государственный оркестрыныҥ башкарузына быйанысты айдып, оноҥ до ары ӧмӧ-jӧмӧ колбу тударыс деп иженип турубыс.

М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган Эл библиотекада, алтай тилдиҥ кӱнинде, Алтай Республиканыҥ эл бичиичизи, кӧчӱреечи, драматург, Россияныҥ бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы, Россияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Аржан Ойынчинович Адаровтыҥ 90-чы jылдыгына учур

М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган Эл библиотекада, алтай тилдиҥ кӱнинде, Алтай Республиканыҥ эл бичиичизи, кӧчӱреечи, драматург, Россияныҥ бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы, Россияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Аржан Ойынчинович Адаровтыҥ 90-чы jылдыгына учур

М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган Эл библиотекада, алтай тилдиҥ кӱнинде, Алтай Республиканыҥ эл бичиичизи, кӧчӱреечи, драматург, Россияныҥ бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы, Россияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Аржан Ойынчинович Адаровтыҥ 90-чы jылдыгына учур

М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган Эл библиотекада, алтай тилдиҥ кӱнинде, Алтай Республиканыҥ эл бичиичизи, кӧчӱреечи, драматург, Россияныҥ бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы, Россияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Аржан Ойынчинович Адаровтыҥ 90-чы jылдыгына учур

М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган Эл библиотекада, алтай тилдиҥ кӱнинде, Алтай Республиканыҥ эл бичиичизи, кӧчӱреечи, драматург, Россияныҥ бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы, Россияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Аржан Ойынчинович Адаровтыҥ 90-чы jылдыгына учур

М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган Эл библиотекада, алтай тилдиҥ кӱнинде, Алтай Республиканыҥ эл бичиичизи, кӧчӱреечи, драматург, Россияныҥ бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы, Россияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Аржан Ойынчинович Адаровтыҥ 90-чы jылдыгына учур

М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган Эл библиотекада, алтай тилдиҥ кӱнинде, Алтай Республиканыҥ эл бичиичизи, кӧчӱреечи, драматург, Россияныҥ бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы, Россияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Аржан Ойынчинович Адаровтыҥ 90-чы jылдыгына учур

М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган Эл библиотекада, алтай тилдиҥ кӱнинде, Алтай Республиканыҥ эл бичиичизи, кӧчӱреечи, драматург, Россияныҥ бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы, Россияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Аржан Ойынчинович Адаровтыҥ 90-чы jылдыгына учур

М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган Эл библиотекада, алтай тилдиҥ кӱнинде, Алтай Республиканыҥ эл бичиичизи, кӧчӱреечи, драматург, Россияныҥ бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы, Россияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Аржан Ойынчинович Адаровтыҥ 90-чы jылдыгына учур

М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган Эл библиотекада, алтай тилдиҥ кӱнинде, Алтай Республиканыҥ эл бичиичизи, кӧчӱреечи, драматург, Россияныҥ бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы, Россияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Аржан Ойынчинович Адаровтыҥ 90-чы jылдыгына учур

М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган Эл библиотекада, алтай тилдиҥ кӱнинде, Алтай Республиканыҥ эл бичиичизи, кӧчӱреечи, драматург, Россияныҥ бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы, Россияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Аржан Ойынчинович Адаровтыҥ 90-чы jылдыгына учур

М.В. Чевалковтыҥ адыла адалган Эл библиотекада, алтай тилдиҥ кӱнинде, Алтай Республиканыҥ эл бичиичизи, кӧчӱреечи, драматург, Россияныҥ бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы, Россияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Аржан Ойынчинович Адаровтыҥ 90-чы jылдыгына учур