Салым керегинде санаа – шӱӱлте

Jӱрӱм jӱс башка, салым - саҥ башка. Jӱректи кӱйбӱреткен jолдыктар Л.В.Тюрюминаныҥ ӱлгерлеринде.