«Ойроттоҥ -Арасайга…»

Алтай калыктыҥ бойыныҥ кӱӱниле Россияга киргенинеҥ ала 265 јылдыгына,

Алтай Республика тӧзӧлгӧнинеҥ ала 30 јылдыгына учурлай