Бичиичи, кӧчӱреечи, журналист Сергей (Токшын) Сергеевич Торбоковтыҥ «Студенттердиҥ jазы» деп бичиги jетенинчи jылдарда jаан суруда болуп, колдоҥ-колго кӧчӱп кычырылган.

Литературовед Эльвира Петровна Чинина «Чӱмдеер де, кӧчӱрер де узы бийик» деп статьязында мынайда бичийт «Студент ӧйинде, 70-чи јылдардыҥ ортозында, оныҥ прозалап бичиген «Студенттердиҥ јазы» деген јуунтызы алтай јииттерге јаан сый болгон. Бис автордыҥ персонажтарыла кожо каланыҥ ол туштагы оромдорын эске аладыс: Социалистический ором, факультеттиҥ туразы, ого коштой горсад, «Чаҥкыр Алтай» деп кинотеатр… Бу адалган ончо јерлер каланыҥ тӧс јериле студенттердиҥ кайнаган јӱрӱминиҥ база тӧс јери болгон. Јас, лекциялар, конспекттер ле ару, ӧктӧм кӱӱндӱ јииттер, «ырызы јок сӱӱш», «Сезон любви» деген јопон кожоҥ кичинек каланыҥ тепсеҥинеҥ јыҥырайт, эжик ачпас вахтерлор…».

Кару кычыраачылар, интерактив диктантка туружып, бойыгарды ченеп кӧрӱгер деп кычырып турубыс.

Диктанттыҥ ссылказы: https://learningapps.org/watch?v=pqazba3it24

Страница не содержит необходимого пути.